Langevåg Skulekorps er ein gjeng muntre musikantar som øver på Friheim kvar mandag.
Alle begynner kl 18:00. Sjølve skulekorpset øver oppe i salen under ledelse av vår dirigent Lars Kaggerud. Aspirantane øver nede med David Gald i kafeen. Kl 18:45 har vi felles kveldsmat på loftet. 

Den viktigaste dagen vår er framleis 17. mai, men vi har også konsertar og aktiviteter gjennom heile året. 

Vi ønsker alltid nye aspirantar velkommen. Ta kontakt med leiar Oddgeir Nossen på 936 70 057.

Følg skulekorpset på Facebook